Watashi wa Mushi no mesu ni nari, Mushi no haha ni natta.